Nail salon Alexandria - Nail salon 22306 - Healthy Nails Spa

EYE ENHANCEMENTS

Eyebrow Tint with eyebrow waxing$35 & Up
Eyebrow Tint$30 & Up
Eyelash Tint$30 & Up
Eyelash Perm$40 & Up
Eyebrow Tint & Eyelash Tint$50 & Up
Eyelash Perm & Eyebrow Tint$50 & Up
Eyelash Perm & Eyelash Tint$55 & Up
Lash Perm/Brow Tint/ Lash Tint$80 & Up
Eyelash Extensions$130 & Up
Eyelash Individual Refill$65 & Up
Eyelash Extreme$40 & Up
Eyelash Removal$20 & Up

PACKAGE: Basic Facial, Massage, Mani & Pedi $175

12